Băng dính Tesa 7475

Giá:

Băng dính Tesa 7475 đã được triển khai thành công trong nhiều năm, sau khi đánh giá được những đặc tính tháo rời của lớp phủ silicone (FINAT 10 hoặc tương tự) và kiểm tra mức độ bao phủ của lớp silicone (FINAT11 hoặc tương tự) Do những đặc tính toàn diện của thuộc tính tháo rời, nên khuyến khích sử dụng cả Băng dính Tesa 7475 (chất kết dính acrylic) và Băng dính Tesa 7476 (chất kết dính cao su thiên nhiên).

    TƯ VẤN MIỄN PHÍ