Trung tâm bảo hành

1. Địa chỉ trung tâm bảo hành của chúng tôi:

  • Hà Nội: Số 123 Đường ABC, Quận ABC, Hà Nội | Tel: 0123 456 789
  • Đà Nẵng: Số 123 Đường ABC, Quận ABC, Đà Nẵng | Tel: 0123 456 789
  • Hồ Chí Minh: Số 123 Đường ABC, Quận ABC, TP. HCM | Tel: 0123 456 789

2. Thời gian nhận và trả bảo hành:

  • Tại trung tâm bảo hành: Từ 8h30 đến 17h00 các ngày trong tuần (trừ chủ nhật và các ngày lễ, Tết).
  • Tại các hệ thống cửa hàng chúng tôi trên toàn quốc tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ và chủ nhật, từ 8h30 đến 21h.