1. Khái niệm

- Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi 
- Tính đàn hồi là tính biến dạng khi chịu lực tác dụng bên ngoài và trở lại dạng ban đầu khi lực đó thôi tác dụng 
- Có hai loại cao su: cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp

2. Cao su thiên nhiên (polime của isopren)

a) Cấu trúc
- Công thức cấu tạo: image031.gif   n = 1500 – 15000 
- Tất cả các mắt xích isopren đều có cấu hình cis như sau:
image034.gif image035.jpg image033.jpg image032.jpg

b) Tính chất và ứng dụng
- Cao su thiên nhiên lấy từ mủ cây cao su, đàn hồi tốt (nhờ cấu trúc cis điều hòa), không dẫn nhiệt và điện, không thấm khí và nước, không tan trong nước, etanol…nhưng tan trong xăng và benzen 
- Cao su thiên nhiên cho phản ứng cộng H2, Cl2, HCl,… đặc biệt là cộng lưu huỳnh tạo cao su lưu hoá có tính đàn hồi, chịu nhiệt, lâu mòn, khó tan trong dung môi hơn cao su không lưu hóa.

3. Cao su tổng hợp

a) Cao su buna, cao su buna –S và cao su buna –N :
image036.gif 
- Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền kém cao su thiên nhiên. Khi dùng buta-1,3-đien ở 10oC, polime sinh ra chứa 77% đơn vị trans-1,4 và 7% đơn vị cis-1,4 (còn lại là sản phẩm trùng hợp 1,2). Còn ở 100oC sinh ra polime chứa 56% đơn vị trans-1,4 và 25% đơn vị cis-1,4 (còn lại là sản phẩm trùng hợp 1,2) 
image037.gif
                                                                                                                                    Cao su buna – S 
- Cao su buna –S có tính đàn hồi cao
image038.gif
                                                                                                                                       Cao su buna –N 
- Cao su buna – N có tính chống dầu tốt 
b) Cao su isopren 
- Trùng hợp isopren có hệ xúc tác đặc biệt, ta được poliisopren gọi là cao su isopren, cấu hình cis chiếm ≈ 94 %, gần giống cao su thiên nhiên
image039.gif
- Ngoài ra người ta còn sản xuất policloropren và polifloropren. Các polime này đều có đặc tính đàn hồi nên được gọi là cao su cloropren và cao su floropren. Chúng bền với dầu mỡ hơn cao su isopren
image040.gif

Khái niệm về Keo dán
Keo dán là vật liệu polime có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu giống nhau hoặc khác nhau mà không làm biến đổi bản chất các vật liệu được kết dính....
Sự khác biệt giữa Nhựa và Cao Su
Cao su và nhựa có sự khác biệt rất lớn ! Cao su thì làm từ cây cao su, còn nhựa thì lại làm từ một thứ mà người khác không ngờ tới .Đó chính là dầu kh...
Để lại một bình luận